РУСКИ ЕПИГРАМИ

превод от руски: Борис Борисов


Владимир Гиляровски


ВЛАСТ НА МРАКА
(по Толстой)

Две опасности ни чакат,
дето и да идем по света:
долу е властта на мрака,
горе - мракът на властта.


Ефим Ефимовски


ДИМЪТ НА ОТЕЧЕСТВОТО

Далеч в чужбина
по родината тъжим,
че там е сладък пушекът дори.

Ала какъв е онзи тъмен дим -
дали Отечеството не гори?

—————————–

УМНИЯТ СЕ УЧИ ОТ ВРАГА

Какво ли ще научиш ти от своя враг?
За враг глупакът има друг глупак.

—————————–

ЗЛАТНА СРЕДА

Ще пропадна
или ще стана звезда -
избрах си златната среда.


Владлен Бахнов


СТАРИТЕ ГЕРОИ
(автоепитафия)

Преглътнали болка, гняв и обиди,
умират герои, умират герои -
едни от инфаркт, други от хемороиди,
а аз - от вас, съратници мои.


Евгений Долматовски


ЗАКОНОМЕРНОСТ

Странни природни закони -
младост, любов, комсомол.
В джоба вместо кондоми,
стискам сега валидол.