Владимир Василик

Дякон Владимир Владимирович Василик е кандидат на филологическите науки, доцент от историческия факултет на Санкт Петербургския университет. Роден на 31.07. 1970 г. Завършил е филологическия факултет (катедрата по класическа филология) на СПбГУ през 1992 г. В 2001 г. е защитил кандидатска дисертация. Преподавал в РГПУ „Херцен” (филологически факултет), Института по богословие и философия, Висшата религиозно-философска школа, РГПУ „Херцен” (факултета за социални науки), Санкт Петербургската Духовна Академия. От 2003 г. е преподавател при катедрата по история на славянските и балкански страни в историческия факултет на СПбГУ, от 2007 г. - доцент. Автор на учебно-методическото пособие „История на България (до 1918 г.)” (2006), монографията „Произход на канона: История, богословие, поетика” (2006) и др. Директор на Центъра по историческа психология при катедрата по история на славянските и балкански страни към историческия факултет на СПбГУ.


Публикации:


История:

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ І СПАСИ РУСКАТА ИМПЕРИЯ И РУСКИЯ НАРОД, ПОТУШАВАЙКИ ДЕКАБРИСТКИЯ БУНТ/ брой 46 декември 2012