АФОРИЗМИ

Борис Борисов

• • •

Не си забележителен,
ако не забелязват, че те няма.

• • •

При връщане назад
колелото на историята
прегазва тези,
които са го бутали напред.

• • •

Всички се смятаме за изключителни.
По това си приличаме.

• • •

Ако се основе партия на лидерите,
тя ще бъде най-многобройната.

• • •

Овациите могат да заглушат
ропота на недоволството,
но не и шепота на съмнението.

• • •

Съотношението на силите зависи от това
към кого ще се присъединят слабите.

• • •

Историята е книга
за колективно четене
и индивидуално пресмятане.

• • •

Ако миналото е светло,
а бъдещето мрачно,
сенките вървят пред нас.

• • •

Преходът на България:
сънуваме чужди сънища.

• • •

Когато хорът
започне да ръководи диригента,
хармонията изчезва.

• • •

Човек обезобразява природата
по свой образ и подобие.

• • •

Ако някой гвоздей стърчи над другите,
трябва да се набие.

• • •

Защо от дървото,
от което не става дръжка за мотика,
правим тояга?

• • •

Камъните критикуват валяка отдолу.

• • •

Витаят из облаците -
рекли влечугите за птиците.

• • •

Точката се надула и станала нула.

• • •

Най-хубавите спомени имаме от времето,
когато мечтаехме.

• • •

Звездите не се виждат,
когато светят уличните лампи.