БЪЛГАРИН

Борислав Ценов

БЪЛГАРИН

И ти от нея в летен зной
навярно неведнъж си пил.
И неведнъж си питал кой
чешмата тук е съградил.
Дали е майстор най-прочут,
или човек обикновен…
Не знам. Но неговият труд
все тъй ще радва теб и мен.

Красива българска черта:
дете отиде ли в гори -
ще набере букет цветя,
на мама да ги подари,
край извор мине ли зидар -
за нас чешма ще съгради,
край пътя спре ли овощар -
дръвче ще посади…


ЖИТЕНОТО ЗРЪНЦЕ

Виелици приспаха равнините.
А късно вечерта и те самите
си легнаха в дълбокия пролом.
И зрънцето,
        във своя топъл дом
сънува как по български орача,
разчупва на жетварите погача
и как едно момченце -
                          вместо кон
възсяда пак един отчупен клон
и хуква с пъстра стомна, от която
преливат цветове от късно лято.


МОЛИВ

От началото
до края
всички букви
вече зная.

Гледате ме -
без ръчички,
ала пиша
като всички.

Тези стихове
за вас
съм написал
лично аз!