Денис Малцев

Денис Александрович Малцев, старши научен сътрудник в Руския институт за стратегически изследвания, кандидат на историческите науки, е роден на 16.09.1980 г. в град Воронеж. Завършва Историческия факултет на Воронежкия държавен университет (2002). Защитава кандидатска дисертация на тема „Американско-британската интервенция в Русия през 1918-1922 г.” (2006). Към приоритетните насоки в изследванията му са историята на гражданската война в Русия (1918-1922), съветско-американските отношения през XX век, „студената война” и проблемите на разоръжаването.


Публикации:


Публицистика:

«ЧЕРНИТЕ МИТОВЕ» ЗА РУСКИТЕ ЦАРЕ/ брой 45 ноември 2012