Добри Чинтулов

Добри Петров Чинтулов, български поет и заслужил възрожденски деятел, е роден през септември 1822 г. в Сливен в семейство на бедни занаятчии. Учи във взаимното училище в родния си град, става черковен певец, преживява ужасите на чумната епидемия през 1835 г., когато вероятно напуска училището. Продължава образованието си в първото „систематично гръцко училище” на Георги Цукала в града (1836-1839). Учи 6 месеца в Търново (1838). През 1839 г. известно време прекарва в Букурещ и Браила и учи в гръцкото училище на братя Михо и Симеон Христидис (Букурещ), после завършва със стипендия духовното училище в Одеса, Русия (1840 - 1843) и Одеската Херсонска семинария (1843 - 14.07.1849), която завършва с много добър успех. В Русия общува с многобройната и будна българска емиграция там. От юни 1850 г. до смъртта си живее в България. Учителства в Сливен (1850 - 1858), в Ямбол (1858 - 1861), в Сливен (1861 - 1874). Представител на родния си град, Ямбол, Айтос и Карнобат в Цариград в народния събор, свикан в Ортакьой (Цариград) при изработването на екзархийски устав (1871). Основава читалище в Сливен. Автор на патриотично-революционни стихове, автор на доказано двайсетина стихотворения, като сам пише мелодиите към тях си и ги разпространява тайно. Въздействието на песните му е огромно и сега. Някои от стиховете му, като „Стани, стани, юнак балкански” и „Вятър ечи, Балкан стене…” поставят началото на българската революционна поезия. Напуска учителската професия през 1875 г. поради напредващо ослепяване, причинено от ранно заболяване от диабет. Посреща на руски език с реч руските войски при влизането им в Сливен. Член на временния градски съвет след Освобождението. Последните си години прекарва в бедност и немощ. Умира в бедност, почти сляп, в Сливен на 27.03. 1886 г.


Публикации:


Поезия:

ВЯТЪР ЕЧИ, БАЛКАН СТЕНЕ/ брой 45 ноември 2012


Публицистика:

РЕЧ, ПРОИЗНЕСЕНА НА 4 ЯНУАРИ 1878 Г. ПО СЛУЧАЙ ПОСРЕЩАНЕТО НА РУСКИТЕ ВОЙСКИ В СЛИВЕН/ брой 82 март 2016


За Добри Чинтулов:

ДРУГИТЕ ЗА ДОБРИ ЧИНТУЛОВ/ брой 45 ноември 2012

ВЛИЯНИЕ ОТ НАРОДНИТЕ НИ ПЕСНИ/ автор: Петко Франгов/ брой 82 март 2016