Виктар Шнип

Виктар Шнип (Виктор Шнип), беларуски поет, е роден през 1960 г. в село Пугачи, Воложински район, Минска област. Завършил е Минския архитектурно-строителен техникум и Висшите литературни курсове в Москва. Работил е в списание «Беларусь», във вестник «Наше слово», бил е заместник-главен редактор и главен редактор на седмичника «Лiтаратура i мастацтва». Понастоящем е главен редактор на издателство «Мастацкая лiтаратура». Един от най-ярките поети на Беларусия, автор на книгите «Грозд от светлина», «По пътя на вятъра», «Търсене на радостта», «Сред руините на Храма», «Похищението на Европа», «Вълчи вятър», «Инквизиция», «Балада за камъните» и други.


Публикации:


Поезия:

ПОЕТИ ОТ БЕЛAРУСИЯ/ превод от руски: Георги Ангелов/ брой 45 ноември 2012

НОЖЪТ/ превод: Найден Вълчев/ брой 69 януари 2015