Юрий Богданов

Юрий Василиевич Богданов (1932 - 2010) е руски литературовед и славист. Завършва филологическия факултет на МГУ „М.В.Ломоносов”. Кандидат на филологическите науки, старши научен сътрудник на Института по славянознание към РАН, специалист по словашка литература, автор на многобройни трудове по тази проблематика. Председател (президент) на Руско-Словашкия клуб на любителите на литературата и изкуството към Обществото за приятелство със Словакия.


Публикации:


Публицистика:

СПОМНЯЙКИ СИ ЙЕСЕНСКИ…/ брой 45 ноември 2012