КНИГА ЗА АНТОН ДОНЧЕВ

Панко Анчев е написал книга за творчеството на големия наш писател, озаглавена „Българската история по Антон Дончев”. Това е първият опит в българската критика да се разгледат в пълнота и мащабност историческите романи на Антон Дончев. Панко Анчев изследва идеята за историята на писателя и доказва нейната достоверност и научна значимост.
Тази идея е цялостна, дълбоко промислена и българските учени няма защо да се правят на безразлични, че не са я забелязали. Романите на Антон Дончев са самата философия на българската история - освен че са забележителни художествени творения, един от върховете на българската художествена проза на ХХ век.
Книгата на Панко Анчев показва колко цялостно е творчеството на Антон Дончев и колко мащабно е мисленето на големия ни писател. Затова литературно-критическият му анализ не се задоволява да опише само темите и сюжетите, а търси дълбочината на мисълта, новото, което Антон Дончев внася в българското мислене. Подходът на автора е оригинален и това му позволява да тълкува по нов начин забележителния роман „Време разделно”. Панко Анчев е видял в него много повече от онова, което постоянно се повтаря. Противоборството между двете вери е всъщност противоборство на две власти, всяка от които се стреми да наложи своя начин на обществено устройство и да подчини хората, като ги постави в рамките на своята идея за общество и начин на живот.
Оригинално е разгледан и романът „Странният рицар на Свещената книга”. Сюжетът на романа е изведен от историята на средновековните ереси, силно разклатили устоите на държавата и довели до своеобразно, но неизпълнено докрай „православно протестантство” по нашите земи.
Верни и точни са наблюденията на Панко Анчев върху най-мащабните произведения на Антон Дончев „Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес” и „Трите живота на Кракра”.
Публицистиката на Антон Дончев е видяна от Панко Анчев също като част от идеята за историята на писателя и той я поставя наравно с романовото му творчество.
С книгата си „Българската история по Антон Дончев” Панко Анчев ни предлага задълбочен и автентичен прочит на големия писател. И това я прави значимо явление в българското литературознание, знак, че все още са съхранени плодотворните духовни традиции, любовта към литературата и умението тя да се чете задълбочено и проникновено.


Панко Анчев. „Българската история по Антон Дончев”, Изд. „Захарий Стоянов”, 2012