САВА СИВРИЕВ - ЛИТЕРАТУРНА АРХЕОЛОГИЯ

(Електронна книга)

 

Научен център за православна култура и изкуства “Свети архангел Михаил”

 

 

 

Сава Сивриев

 

 

ЛИТЕРАТУРНА АРХЕОЛОГИЯ

 

 

 

 

Литературен свят, 2009

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

За българските мъченици от края на XVIII – началото на XIX век

Атанасий Нескович и неговата “История славеноболгарског народа” (Будим, 1801)

Анекдотът в “Митология Синтипа Философа” на епископ Софроний Врачански

За парите и богатството в “Житие и страдания…” на епископ Софроний Врачански

“Житие светаго Алексия человека божия“ на Константин Огнянович в някои текстове на Петко Р. Славейков

Ханаанската земя в “Краткая священная история и священный катихизис” на архимандрит Неофит Хилендарски (Бозвели)

За литературния канон на Възраждането

Българските идеологии в края на ХІХ – началото на ХХ век

За християнската метафорика в “Епопея на забравените” на Иван Вазов

“Моите песни” на Иван Вазов

Пътува ли Бай Ганьо в Европа?

Иван Шишманов и д-р Кръстьо Кръстев за тенденциозното изкуство

Д-р Кръстьо Кръстев за религията

Стоян Михайловски и българската преса

Иван Вазов, Стоян Михайловски и Пенчо Славейков – щрихи към историята на българския индивидуализъм

Модерното повествование в идилиите на Петко Тодоров

Скиталецът и времето

Кирил Христов или Пейо Яворов – към историята на един литературен спор

Псалом 142-ри в “Под манастирската лоза“ на Елин Пелин

“Френският символизъм” на Емануил Попдимитров

За епитета в “Птици в нощта” на Николай Лилиев

Тегобата на поезията

За антиномиите в лириката на Атанас Далчев

Мъртвите знаци на мъртвото време в “Свирепо настроение“