Ханс Бьош

Ханс Бьош /Hans Boesch, 1926-2003/ е швейцарски писател, с разнообразна творческа продукция - романи, сатири, есета, разкази, лирика, които отразяват съвремието на нашия век.По професия строителен инжинер по подземните съоръжения, той е работил в областта на планирането на пътното движение в Института по местно-, регионално и държавно планиране към Висшия технически институт /ETH/ в Цюрих, като е заемал и други администрагивни длъжности. Съчетанието на инженерната професия и литературата в творчеството на Ханс Бьош придава особена окраска на стила на писателя, наситен с технически подробности, но и с чувственост и еротика, а една от главните теми е „дом и модерен град”. Известна е трилогията му: “Скеле” /1960/, “Капанът за мухи” /1968/, “Киоскът” /1978/, в които писателят описва себе си като инженер и създава жив образ на последната фаза на прединдустриалния живот в страната. Трите романа представят блестящо длъжностни лица и политици, чиито прототипи авторът е наблюдавал в ежедневието си като чиновник в кантоналната администрация. Сборникът разкази “Самурай” излиза от печат посмъртно, през 2005 година. В него живеят герои, дълбоко ранени от живота, белязани от съмнения и скептицизъм. Езикът е крайно прецизен и ясен, зареден с драматичен лиризъм. Ханс Бьош е носител на много литературни награди, между които наградата Конрад-Фердинанд Майер /1954/, наградата на швейцарската Фондация Шилер /1969 и 1988/, наградата Шилер на Цюрихската кантонална банка /1988/, и други.


Публикации:


Проза:

КЪЩАТА/ превод от немски: Румена Коларова-Шиндлер/ брой 45 ноември 2012