Кръстьо Кръстев

Кръстьо Кръстев е роден в град Пловдив. Живее и работи в град Първомай. Завършил е Философско-историческия факултет на Софийския държавен университет „Климент Охридски”. Дълги години е преподавател по философия в гимназията в Първомай. По- късно започва журналистическа работа. Ръководи театрален колектив към читалището в града. Има 7 издадени книги. Сред учредителите е на Дружеството на писателите „Георги Караславов” - Първомай. Втори мандат е негов председател.


Публикации:


Проза:

ВЕЩАТЕЛКА/ брой 44 октомври 2012


История:

ИЗ „БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ”/ брой 41 юни 2012