БАЛАДА ЗА ВРАБЕЦА

Борис Борисов

БАЛАДА ЗА ВРАБЕЦА

Сред дола поточето замръзнало,
в леден сън притворило очи.
Ала на врабеца му омръзнало
цяла зима сгушен да мълчи.

Хвръкнал над поточето и весело
изчирикал своето: Джив-джив!
Надалече, нашироко се понесло:
Аз съм жив. Аз съм жив.

Що за смелост, що за дързост врабчова!
Зимата със ледени ръце
пропълзяла зла и сграбчила
на врабеца малкото сърце.

Страшна зима. Що ли сторило
срещу нея врабчовото “джив”.

А в дола поточето повторило:
Аз съм жив! Аз съм жив!


ШЕЙНАТА

“Велосипедът цяло лято
не се ли налудя навън?”
В мазето охкаше шейната
и двора виждаше насън.

“Ще дойде ли отново зима
с пързалки весели и смях?
От всичко лошо най-тежи ми,
наместо сняг
да пада прах.”

Не спря шейната да мърмори,
додето дворът побеля.
И тя се устреми нагоре,
прескочи всички стъпала.

С кого се срещна, не огледа -
такава радост я обзе.
А смъкваха велосипеда
надолу в прашното мазе.


В ЗООПАРКА

Гледа лъвчето
със изненада:
нещо бяло
от небето пада.
Лъвчето разтърсва
снежна грива -
тръпка мразовита
го побива.

Бързо лъвчето
се гушна в мама,
стопли се във скута й,
задряма.
И сънува,
от мечти обзето:
пясък жълт
се сипе от небето.


ЛЯТНА ВИХРУШКА

Сред спокоен ден ни изненада -
с триста свирки свирна на площада,

прах и шума вдигна над земята,
затанцува, фусти заразмята,

завъртя се лудо на пети,
блъсна се в прозорци и врати,

между нас се втурна любопитна,
топката ни сграбчи, па я ритна…

За минута-две се налудя,
пак подсвирна и не се видя.


ОБЛАК НА РЕВЕРА

Облак летен тича по небето.
Заприлича облакът на цвете.

- Татко - светкат детските очи,
на ревера си го закачи.

Таткото намръщен се обърна.
Цветето
на облак се превърна.