В ПАМЕТ НА ПОЕТА ЕВГЕНИЙ НЕФЬОДОВ

Людмила Нефьодова

превод: Литературен свят

Времето изтрива много неща от човешката памет. Но остават винаги живи думите и делата, остава доброто, направено от човека, приносът му във вечните ценности. 

На 18 октомври 2010 г. си отиде Евгений Андреевич Нефьодов, поет, публицист, общественик, дългогодишен отговорен секретар на вестник “День” и на сменилия го на бойния си пост след “черния октомври” през 1993 г. вестник “Завтра”.

За втора година тази скръбна дата бе отбелязана в неделя, 14 октомври, при паметника на поета в Домодедовското гробище. Събраха се няколко десетки души. Спомняха си за Евгений Нефьодов, четоха негови и свои стихове Пьотр Акаьомов, Александър Худорожков, Олга Сапожникова, генерал Михаил Титов, актрисата Татяна Авдеенко, колегите от вестник “Завтра” Генадий Животов, Василий Проханов, Татяна Соловьова, журналистът Александър Трубицин, роднините Борис Нефьодов, Наталия Нефьодова, Елена Дорошенко. 

Радостна новина беше даването на името на Евгений Нефьодов на фестивала “Руски смях” в град Кстово, Нижегородска област. Сега, наред с Фатяновския празник на руската песен, ще има и Нефьодовски празник на руския смях.

За деня в памет на Нефьодов помогнаха „Землячеството на донбасовци” (президент Николай Луньов), редакциите на вестниците “Завтра”, “Правда”, “День литературы”, Компартията на Руската Федерация. Ние, роднините и близките на Евгений Андреевич Нефьодова, сме искрено признателни на всички, които почетоха паметта му.


в. Завтра, 24.10.2012