СЪВЕСТТА НЕ ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ МЪЛЧИ

превод: Литературен свят

Обръщение на писатели и публицисти в подкрепа на съдебния процес за “Pussy Riot”

Както е известно, повече от сто т.н. “културни деятели”, смятащи се за единствени изразители на духовния живот на Русия, подписаха обръщение към Върховния съд с искането да бъдат освободени от следствения изолатор трите бесновати хулиганки, извършили акт на гавра над чувствата на православните вярващи в храма на Христос Спасителя. Тези “деятели” за пореден път нагледно показаха вътрешната си антихристиянска същност, своята агресивно-безнравствена природа и русофобската насоченост на лъжекултурната си дейност. Интернет и всички “либерални” СМИ ги наричат “елита на руската интелигенция”. В това определение най-предизвикателно звучи думата “руски”, тъй като за руското съзнание самото нахално “обръщение” на този високомерен “елит” и цялата му безкултурна и антиправославна дейност са оскърбителни.

Да се оправдава религиозното кощунство, безцеремонно да се оневиняват престъпните екстремистки, съзнателно и целенасочено извършили акт на гавра с духовната светиня на руското Православие и руския народ, могат само цинични дейци на безкултурието, нямащи в душата си нито любов към Русия, нито уважение към хилядолетната й история. Т. е. те, “поборниците на демокрацията”, станаха съучастници в това мръсно ритуално престъпление. Подобно на 42-та “дейци на културата”, подписали през октомври 1993 г. писмото до Елцин с искане на разстрела на Върховния Съвет и така завинаги опозорили имената си, днешните адвокати на моралната мерзост ще влязат в руската история като ненавистници на нашата вяра и духовната ни основа.

Нашата Църква се опира на православния народ, и това, че някои деятели на безкултурието тръгнаха срещу мнението на многомилионния народ и решиха с обръщението си да заглушат гласа на народа, говори, че са чужди на традиционната руска култура и враждебни към руската държава, скрепена от православната вяра. Те както обикновено отново решиха насила и с натиск спрямо властта на всички нива да постигнат своите чужди за Русия егоистични цели.

Църквата не може да се намесва в работата на следствието и съда. Но истинските дейци на руската култура, истинските патриоти и православното общество нямат моралното право да мълчат и да остават безучастни към антицърковната, антихристиянската планирана провокация. Не ни го позволява нашата съвест.

Убедени сме, че намиращите се под следствие екстремистки, извършили съзнателната гавра с православната вяра, православната светиня и чувствата на православните вярващи, трябва да понесат съответното на деянието си углавно наказание.   

Валентин Распутин, писател; Владимир Крупин, писател; Михаил Лемешов, учен, публицист; Валерий Хатюшин, писател, главен редактор на сп. “Молодая гвардия”; Олег Платонов, историк, публицист, директор на Института за руска цивилизация; Алексей Сенин, публицист, главен редактор на в. “Русский Вестник”; Константин Скворцов, поет; Владимир Личутин, писател; Анатолий Гребньов, писател; Николай Коняев, писател; Владимир Осипов, публицист, ръководител на съюза “Християнско възраждане”; Андрей Печорски, главен редактор на в. “Русь Державная”; Нина Карташова, поетеса; Владимир Бояринцев, учен, публицист; Василий Дворцов, писател; Владимир Юдин, доктор на филологическите науки, професор; Едуард Скобелев, писател; Владимир Смик, писател; Емма Меншикова, писател; Алла Линьова, писател; Владимир Петров, писател; Нина Бойко, писател; Сергей Лебедев, композитор, музикант; Елена Саприкина, поет; Сергей Коротков, поет; Михаил Дмитрук, писател, журналист; Александър Шахматов, певец.

Събирането на подписи на деятели на руската култура под заявлението продължава.


http://www.interfax-religion.ru/ 20 юли 2012 г.