ПОЕТИ ОТ УЗБЕКИСТАН

превод от руски: Георги Ангелов


ЗАХИРЕДИН БАБУР


***

В чужбина, разбира се, ти си забравен човек!
Единствен за себе си жали сърдечно човек.
В свойте скиталчества и за час не познах радостта!
По родината мила вечно тъгува човек.


РАУФ ПАРФИ


СЛЕДИ

Като че ли по снега
следи
Като че ли на пясъка
сянка от пета

Първа следа
Втора следа
Трета следа

Този е добър - кой
Този е лош - кой
Следите
говорят за вечността

Те са като надписи на камъни
Те стъпкват злото
Те са синове
на Земята и Слънцето


ХУРШИД ДАВРОН


ПРИКАЗКА

Живяла планина…
И ето че веднъж
тя се отправила на път,
на всички да разкаже
за своето могъщество.
Но улучила непредпазливо
дупка
(на мравки или миша),
и си навехнала крака.


ОЧИТЕ НА ТОМАРИС*

Веднъж сред черна нощ
ще те видя толкова ясно -
гледаща пронизително,
както гледа дете,
събудило се посред нощ от шума,
когато убиват родителите му.

—————————–

Томарис, Томирис - легендарна царица на масагетите (приблизително 570-520 г. пр. н. е.)


СТИХОВЕ ЗА ДЕТСТВОТО

Аз още помня
птичия език,
гласа на гъстите
треви.
Аз още вярвам -
от небето звезда
може да падне
в тревата.
Аз още вярвам -
може тревата
да се превърне в наша градина.
Нима сега се страхувам от кучета,
и от приказки нима се боя -
няма нищо за мен сега
по-страшно
от побелелите коси на мама.


ЮСУФ КАРАЕВ


***

Тази нощ хванах птица
в перата й бяха скрити
въздух растения
и мирис на есенни листа
в очите й небе
и земни отражения
когато на разсъмване разтворих ръце
тя ме пусна
на свобода

03.10.03


ФАХРИЬОР


***
Казват, че бих могъл да съм щастлив -
така било написано на челото ми,
но аз
не разбирам
този надпис.

Приближавам се до огледалото.
Всичко, което е написано на челото ми,
се чете обратно.


ПРОЛЕТНА РАЗДЯЛА

Сово, защо, кажи ми, тук си долетяла,
в този дневен свят, в този жив свят ти?
Едва ли ще намериш тук, каквото си желала.
Над мен не мигай, главата не върти.

        (В ръка вземам сърцето си…)

Всичко в цвят е - виждаш ли? - от есен няма и следа.
Изоставени стени, развалини няма да намериш тук.
Птицо, сбъркала си, другаде беда
е трябвало да донесе злокобния ти звук.

        (Крия сърцето си зад гърба…)