Юсуф Караев

Юсуф Караев, узбекски поет, преводач от немски и италиански, музикант, е роден във Фергана, Узбекистан. Завършил е Московската консерватория. От 1984 г. живее в Австрия. Превежда Ингеборг Бахман, Паул Целан, Петер Хандке, Салваторе Куазимодо, Джузепе Унгарети. Публикува в списания „Звезда Востока” (Ташкент), „Митин журнал” (Санкт Петербург), във в. „Гуманитарный фонд” (Москва), антологията „Поезия и Фергана”, алманаха „Припоминающийся дом” и др. Живее във Виена. Работи в Симфоничния оркестър на радиото и телевизията на Австрия.


Публикации:


Поезия:

ПОЕТИ ОТ УЗБЕКИСТАН/ превод от руски: Георги Ангелов/ брой 44 октомври 2012