Хуршид Даврон

Хуршид Даврон, узбекски историк, писател, поeт, преводaч и журналист, e роден на 20.01. 1952 г. в Самарканд. По майчина линия е потомък на Махдум Ахзама (Имам Дахбеди) - наставник на ордена «Накшбандия», духовен учител на Бабур и Убайди. Завършва журналистика в Ташкентския държавен университет (1977). Служи в съветската армия в Германия. Работи 19 г. в различни издателства. Книги: «Близко слънце». Стихове и историческа поема. (1979), «Ябълка в града». Стихове. (1979), «Нощни градини». Стихове. (1981), «Ще долетя с птиците». Стихове и драматична поема. (1983), «Очите на Тамирис». Стихове, легенди и поема. (1984), «Гласът на детството». Стихове. (1986), «Феникс». Стихове и преводи. (1987), «Полет на самотна птица» (1990), «Мечтите на Самарканд». Исторически повести и публицистични статии. (1991), «Внукът на Великия Тимур». Исторически повести и легенди. (1995), «Царят на мъчениците». Историческа повест за историята на суфизма и основателя на суфийския орден «Кубравия» Шейх Нажмидин Кубро Хорезмийски. (1998), «Скоро ще е пролет». Стихове и легенди. (1997). Един от водещите специалисти по история на Самарканд и Туркестан. Носител на наградата «Златно перо». Автор на многосерийния филм «Тимуриада», на музикалния спектакъл «Великият път на коприната» (режисьор Бахадир Юлдашев), поставен в парижкия театър «Одеон» и др. Автор на историческите пиеси: «Бабур» (1997), «Алгул» - за живота на Бабур и Улугбек. Превежда на узбекски книги със стихове на Ояр Вациетис, Марис Чаклайс, Николай Заболоцки, сборник с древна и съвременна японска поезия (1988), книга с произведения на велики поети от Изтока и Запада за любовта (1989) и др. Член на Съюза на писателите на Узбекистан (1979). Народен поет на Узбекистан (1999). Депутат в Парламента на Узбекистан от 2000 до 2004 г. Участник в международни поетични фестивали в Полша, България, Русия, Турция, Гърция, Грузия, както и на конгреси на писателите от Азия. Негови книги и стихове са издадени в Азербайджан, Полша, България, Русия, Турция, Франция, Испания, САЩ, Англия, Япония, Мексико, Таджикистан и други страни. Понастоящем работи над поредица от исторически книги. Подготвя за издаване книгата с исторически миниатюри «Тайните на Самарканд» и повестта за първата любов на Тимур «Исирга» («Серга»), както и нови преводи от древната японска и китайска поезия.

Сайт на Хуршид Даврон:

http://kh-davron.uz/files/rus/index.html


Публикации:


Поезия:

ПОЕТИ ОТ УЗБЕКИСТАН/ превод от руски: Георги Ангелов/ брой 44 октомври 2012