Фахриьор

Фахриьор (Фахриддин Низамов), узбекски поет и преводач, е роден на 5.10. 1963 г. в кишлака Сангиджуман, Самаркандска област, Република Узбекистан. През 1988 г. завършва факултета по узбекска филология на Самаркандския държавен университет „Алишер Навои”. Работи в детското списание «Гулхан» (1990-1992), Националната информационно агенция на Узбекистан - УзА (1992-1993), президентския апарат (1993-1997), Националната телерадиокомпания (1997-2005), Националния пресцентър на Узбекистан (2005-2008). Понастоящем е заместник-главен редактор на списание «Тафаккур» («Мисъл»). Автор на 3 книги със стихове(«Форма на болката», 1997 г., «Старинна песен», 2000 и «Геометрична пролет», 2004 ), сборника с публицистични статии «Традиция на обновлението» (1998). Живее в Ташкент.


Публикации:


Поезия:

ПОЕТИ ОТ УЗБЕКИСТАН/ превод: Георги Ангелов/ брой 44 октомври 2012