ТУКАЙ

Миркасим Усманов

превод: Литературен свят  

В творчеството си Тукай обобщава опита на многовековната татарска и цялата тюркска поезия; чрез тюркската поезия той възприема традициите на ирано-арабската класика, която на свой ред носи в преработена форма традициите на античността. Главното, което съединява нашия поет с този безграничен свят на поезията, е духът на хуманизма, чувството на възхищение от човека. Размислите за достойното му предназначение в света. Явно, под въздействие на поразителните контрасти в историческата действителност, в съществуващата от хиляди години поезия на Изтока, се е  утвърдил похватът за рязко контрастно изобразяване на житейските явления с тяхното философско-етично осмисляне. И затова за тази поезия е характерна афористичността, тя блести с неочаквани изречения, понякога я озарява усмивката на мъдреца, под която често се крие горчива ирония.

Тукай възприема тази традиция и, вдъхвайки й духа на започващата революция, й придава ново, удивително и неповторимо звучене.

Предстояло по определен начин Тукай да обобщи богатия поетичен опит на целия тюркски свят и татарския народ. И той го обобщил така, както можел да направи това само голям талант.