Миркасим Усманов

Миркасим Абдулахатович Усманов (31.05.1934-11.10.2010) е историк, археограф, писател, професор, изтоковед-тюрколог. Заслужил деятел на науката на ТАССР (1984), действителен член на Академията на науките на Татарстан (1992): вицепрезидент на Академията на науките на Татарстан.


Публикации:


Публицистика:

ТУКАЙ/ брой 44 октомври 2012