Добрица Чосич

Добрица Чосич, изтъкнат сръбски писател, политик, теоретик на сръбското национално движение, е роден на 29.12.1921 г. в град (тогава село) Велика Дренова, Крушевацко, централна Сърбия (Кралство Югославия). Учи в родното си село, после в селскостопанско средно училище, но не завършва поради нацистката окупация. Присъединява се към младежката комунистическа организация в Неготин през 1939 г. От 1941 до 1945 г. е партизанин от Ресавския партизански отряд. След освобождението на страната работи по възстановяването на културните институции (вестници, списания, театри, кино). Завършва политическата школа „Джюро Джакович”. Член на Агитпропа на ЦК на КП на Сърбия, два пъти е избиран за депутат в Скупщината. Първият президент на Съюзна Република Югославия (15.06. 1992 г. - 1. 06. 1993). Автор на романите «Слънцето е далече» (1951), «Корени» (1954), «Раздели» (трилогия, 1962), «Приказка» (1965), «Времето на смъртта» (1972-1979), «Времето на злото», «Времето на смъртта», «Времето на властта» (кн. 1, 1991), «Грешник» (1985), «Вярващ» (1990), тетралогията «Отстъпник» (1986), сборниците с полемични есета «Седем дни в Будапеща», «Действие», «Сила и страхове» (1972), «Отговорност», «Реално и възможно» (1981), «Записки на писателя» (2001-2008, в 6 тома), «Писатели на моето време» (2002), «Сръбският въпрос» (в 2 т., 2002-2003), «Косово» (публицистика, 2004), «Приятели» (есета, 2005), «Времето на властта» (кн. 2, 2007), «Времето на змиите» (2009) - последният му роман, който е под формата на дневници, написани по време на натовските бомбардировки. Действителен член на Сръбската Академия на науките и изкуствата. През 2004-205 г. белградско издателство публикува съчиненията му в 25 тома. Произведенията му са превеждани на повече от 20 езика. Умира на 18 май 2014 г. в Белград.


Публикации:


Публицистика:

ПУШКИН В СЪРБИЯ/ брой 44 октомври 2012


Интервю:

XX ВЕК БЕШЕ ВЕК-ЗВЯР/ брой 44 октомври 2012

ДОБРИЦА ЧОСИЧ: «ЗАСИЛВАНЕТО НА РУСИЯ Е СЪДБОНОСЕН ВЪПРОС ЗА ЦЕЛИЯ СВЯТ»/ брой 45 ноември 2012