РАВНОСМЕТКА

Георги Тончев

Едва сега
си спомням мъдростта
на простичкия турчин,
който
ме возеше на автостоп
с раздрънканата си кола
от архаичния
затънтен край
към по-цивилизования свят.
Не помня поводът,
но рече тъй:
„Когато сам
си сториш зло
за първи път
и дяволът
ще ти помогне.
След втория
ще ти помогне
Господ.
Но случи ли се
трети път 
и Господ
ще те изостави.”
Дано ми бъде
точна равносметката,
преди да изтекат
определените ми
дни.