ЖЕЛЪД

Михайло Доленго

превод: Кръстьо Станишев

Над хладната вода са строги дървесата,
тук преживява век върбата във покой.
Но води се борба гигантска - и за бой
отряда дъбове готов е в здрачината.

Ти искаш да растеш с лице към висината
и падаш на пръстта… Но плачещия вой
на хоризонта сив - на радост химн е той.
Ще падне топъл сняг, донесъл тишината.

В миг Кучето се скри. Ловецът Орион
излиза, за да бий в лош час небесен дивеч.
Сияе Мечката над чер оголен клон…

Спи! В пролетния ден ти смисъл ще откриваш,
в зеления живот, след зимен сън и стон!
Тъй - майката ни, тя, природата, мълви ни.

1943