ОТ КИЛИЯТА НА СМЪРТТА

Костас Янопулос

превод: Божидар Божилов

Братя,
макар да настъпва последният ни час,
пред нас се откриват широки простори,
победата наша е цялата, братя,
щом надвием страха
и смъртта победена е.

От край до край, виж,
в цяла Гърция - мълнии!
Викът боен на моите братя ехти.
Високо издигат те знамето. Пушка
да приглася на моята песен!

Тази нощ посред мръсна килия
аз и моите братя очакваме
вече смъртта.
Тя пред нас се изправя за почест.
С блестящи очи свободата подкрепя ни.
И едно сме - и ние, и тя:
Мечтата ми.