ПОЕТИ ОТ ГРУЗИЯ

превод от руски: Георги Ангелов


Шота Иаташвили


ИЗ „ТРИСТИШИЯ ЗА МОИТЕ ГРАДОВЕ”

Лисабон

Всичко гледахме през стъклото на колата.
Само понякога излизахме и ни показвахме,
къде е роден, писал стихове и умрял Песоа.

Порто

Старият трамвай ни докара до океана.
Гледам небето, покрито с птици.
Преди час, в гробницата, между саркофазите блуждаех като сянка.

Букурещ

Облечени по европейски, циганки
седят в кафе и разговарят за живота,
като туристите и останалото население на страната.

Ленинград

Постъпих праволинейно, но ритуално:
купих събраните съчинения на Достоевски,
макар че можех да си ги купя и у дома.

Батуми

И днес,
разхождайки се в този град,
ми се иска да се държа за ръката на мама.

Рига

Спуснахме се към реката и си говорихме за математика.
Не се целувахме, дори не се докосвахме.
После съмна и тя побягна към своя автобус.

Вилнюс

Таралежче в градината на студентския град.
Нямахме пари и решихме да го продадем,
но стана ясно, че най-близкият зоопарк е едва в Каунас.

Амстердам

Женска гръд на импресионистично платно.
Женска гръд на улицата на червените фенери.
А надвечер в чистоплътния парк майка храни детето си.

—————————–

* * *

Видях как вятърът, носещ се към теб
със скорост 10 м в секунда,
на десет сантиметра от теб
замря внезапно.

* * *

1000 ветрове, откъснали хиляда рози
от твоето тяло - хиляди пъти желано,
стихнаха, хвърляйки в нозете ти своите песни.


Ирма Мебуришвили


* * *

Нашите песни са като син здрач,
нашите песни са като планини високи,
нашите песни са вечни като пирамиди
и зад тях - столетия стоят.