МОЛИТВА ВСЕКИ ДА ИМА РАБОТА

Никола Шоп

превод от хърватски: Бленика

О, боже, мъчно ли е в тоя сънен час
да прислониш в десница морния си слух
и чуеш дали вред звучи трудът сред нас,
що свят е на земята като светъл дух.

Ах, на небето твое има дивен ред
и всеки ангел и светец там с работа зает е.
Пчелата мъртва горе пак събира мед
в небесните разцъфнали полета.

Дай работа обилна всекиму от нас -
да му донася радост всеки минат час.
И сечивата си в последния си ден,
от труд излъснати, на теб да предаде.