Мая Петкова

Мая Петкова Петкова, българска поетеса, е родена на 6.05.1973 година в град Карнобат в семейство на учителка и ветеринарен фелдшер. От най-ранна възраст впечатлява с литературната си култура, разностранните си интереси и афинитета към рисуването. Учи в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в родния си град до последната година от живота си. Пише стихове и проза. Получава награди. Умира през 1990 г. Нейни стихове са публикувани в поетичната антология „Сияйни пътешествия”, Варна 2008, издателство „Зограф”.


Публикации:


Поезия:

ТРЕВА/ брой 43 септември 2012

УТЕХА/ брой 47 януари 2013

БОСОНОГОТО СЛЪНЦЕ…/ брой 50 април 2013