ИЗКЛЮЧИЛ

Анри Мишо

из „Варварин в Азия” (1933)

превод: Литературен свят

Един ловец, за да подгони дивеча, запалил гора. И изведнъж видял човек, излизащ от скалите.
Човекът невъзмутимо минал през пламъка. Ловецът се хвърлил след него:
- Ей, почакайте. Как минахте през скалите?
- Скали ли? Какво е това?
- Но аз видях, че вие минахте и през огъня.
- Огън? Какво значи огън?
Съвършеният даос, изтрил следата си в света, вече не чувства разлики в нищо.