Кемине

Кемине (около 1770 - 1840) е туркменски поет. Псевдонимът Кемине означава „скромен”, „пренебрегван”. Истинското име на поета е Мамед-Вели. Роден в Серасх - село от градски тип в Туркмения. Завършил медресето в Бухара. От творчеството му са се запазили около 40 остро сатирични и любовни стихотворения - и почти всички в устната традиция. Те са издадени в няколко книги в съветско време - на туркменски (1959) и руски (1968, в превод на Арсений Тарковски). В поезията му са отразени социалните противоречия на обществото. Герой на много народни истории, като Настрадин ходжа, той успява находчиво да излезе от всяка ситуация.


Публикации:


За Кемине:

РАЗКАЗИ ЗА КЕМИНЕ/ брой 43 септември 2012