Димитър Стойчев

Димитър Стойчев Николов, български поет, журналист, сатирик, преводач, е роден на 29.01.1928 г. в село Синдел, Варненско. Завършва Института по български език и литература. Работи като коректор във в. „Народно дело”, журналист в Радио Варна, Радио София, в сп. „Естрада”, БНТ, сп. „Здраве” и др. За първи път печата във в. „Стършел” (1957). Публикува епиграми и сатирични стихове в „Народно дело”, „Стършел”, „Простори”, „Труд”, „Пламък”, „Отечество” и др. Включен в Антологията на българската епиграма. Автор на текстове за естрадни песни. Автор на книгите „Кардиограми” (сатирични стихове, ДИ Варна, 1961), „Спасени криле” (лирика, ДИ Варна, 1965), „Елипси” (лирика, изд. „Народна младеж”, 1969), „Хитрушки” (книга за деца, 1980), „Троп, троп - стоп!” (книга за деца, 1982), „Пак” (стихове и епиграми, изд. „Български писател”, 1983), „Нож в гърба на вятъра” (стихотворения, изд. „Народна младеж”, 1988); „Денят минава съпроводен” (стихотворения, изд. „Хр. Г. Данов”, 1989), “Избрано. Стихотворения, сатира” (посмъртно, 2013). Живял във Варна и София. Член на СБП. Умира на 13. 05. 1993 г. във Варна.


Публикации:


Поезия:

ИЗ „ЕЛИПСИ” (1969)/ брой 43 септември 2012

НОЩТА ДОЙДЕ ПРЕДИ ДЕНЯ…/ брой 81 февруари 2016

ИЗ „ДЕНЯТ МИНАВА СЪПРОВОДЕН” (1989)/ брой 86 юли 2016

САНТИМЕНТАЛНА ЕЛЕГИЯ/ брой 88 октомври 2016

ИЗ „ПАК” (1983)/ брой 96 юни 2017