Пенка Грошева

Пенка Грошева (Пенка Стоянова Папуркова - Грошева) е родена на 23 април 1948 г. в град Троян. През 1971 г. завършва Институт за детски учители във Враца, а по-късно ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Предучилищна педагогика”. От 1971 до 1992 г. работи като Директор на ЦДГ номер 1, село Бели Осъм, а след това като детска учителка в ЦДГ „Осми март” гр. Троян. Пише за деца и възрастни. Издадени книги: „Една светулка лято” (1997), „Щурчови песни” (1999), „Весели истории” (2001), „През пръстите на вятъра” (2002), „Палави усмивки” (2005), „Дърветата на моя хълм” (2007), „От децата за децата” (2008), „Една сълза душите ни събра” (2010), „Троянска олелия” (2012), „Ледено сърце” (2015). Нейни стихове са публикувани в местния и централния печат. Участва със свои творби в поетични сборници. Член на СБП. Умира на 3 декември 2014 г.


Публикации:


Поезия:

МЕЛАНХОЛИЧНО/ брой 5 януари 2009