Фьодор Бирюков

Фьодор Бирюков, руски журналист, публицист, поет, е роден на 9.05. 1978 г. в Москва. След завършване на средно училище (1995) учи руска филология в Московския педагогически университет и социална педагогика, психология и социална дейност в Руския държавен социален университет. Kто преломен момент в живота си определя октомври 1993 г. Публикува във вестниците «Литературная Россия», «Независимая газета», «Завтра» и др. печатни и електронни издания. Женен, с три деца.


Публикации:


Публицистика:

КАК УБИВАТ РУСИЯ/ брой 43 септември 2012