Хенрик ван Фелдеке

Хенрик ван Фелдеке (Hendrik van Veldeke, до 1150 г. - между 1190 и 1200 г.), средновековен придворен поет - минезингер, е роден в Спалбек, Белгия. Произхожда от знатен рицарски род. Получил добро образование. Знаел латински и френски. Писал на фламандски. Бил рицар на граф Лоонски. Автор на „Серваций” (Servatius) - събрани стихотворни разкази за живота на свети Серваций, епископ, покровител на Маастрихт (14 век), (написан около 1170 г.; издаден в 1858 г.), куртоазния епос „Енеида” (завършена в Тюрингия през 1174 г.), многобройни лирични любовни песни. Майстор на рицарския епос и основоположник на куртоазния стил. Умира в немския град Фрейбург (Унструт), в Саксония-Анхалт. Обявен от изследователите за първия холандски поет и създател на средногерманската придворна поезия.


Публикации:


Поезия:

ОЩЕ МОЛЯ ЛЮБОВНИЯ ТРЕПЕТ/ превод: Йордан Янков/ брой 43 септември 2012