ХРИСТОС

Мариус Келару

превод: Роман Кисьов

пред нас
невидим за всички
Христос стои

тъжно.
Свещеното Писание
не се цитира за никого

Той шепти
Аз съм Христос
нося болката на света
кървяща от неотдавнашната война
нося щастието на света
в усмивката на последното новородено
нося слънцето
и цветята
копнежа за сънуване
сънуването е мое право
а твое е правото да вярваш
или не

Аз съм Христос
Той шепти тъжно
в моята душа
цялата любов на света шепти
кръвта на убитите
и на неродените
тече в моите вени
моите длани
са прободени с гвоздеите на твоето равнодушие

Аз съм Христос
небесните реки текат
от моето сърце
розите на любовта растат
в моето сърце
там живеете всички вие
които можете да ме видите
в моята поезия
Бог намира заслон
изливайки Своите мисли
във всяка твоя сълза

Аз съм Христос