Михаел Донхаузер

Михаел Донхаузер (Michael Donhauser), австрийски писател, е роден на 27.10. 1956 г. в Вадуц /Княжество Лихтенщайн/, където завършва гимназия. От 1976 г. учи 1 г. теология във Виена, после германистика и романистика в университета във Виена. Дипломна работа (1984): немски превод на „Цветята на злото” от Шарл Бодлер. От 1986 г. публикува стихове, разкази и есета в антологии и литературни списания. Автор на много книги с проза и поезия, сред които „На тебе още и” (1991), „Нов живот” (1994), „Дълго, но не само за тебе мислех” (2005). Превежда Артур Рембо и Франсис Понж от френски. Носител на редица национални награди за литература. Живее като писател и преводач на свободна практика в Швейцария и Виена.


Публикации:


Поезия:

КРАЙ ДИГАТА ПЕЕНЕ…/ превод: Кръстьо Станишев/ брой 42 юли 2012