РАЗДЯЛА

Георгиос Визиинос

превод: Божидар Божилов

1. Майката
Морето забуча и в миг обви се планината в мрак
и всеки славей онемя, мъгливо е небето пак,
       не виждам през мъглите аз,
       о, сине мой, на добър час!

Сърцето ми глух кристал, кръвта ми ледена тече,
със плитки корени в пръстта люлее се като дръвче
      умът ми в ледения мраз,
      о, сине мой, на добър час!

В ушите ми се хвърля с вой порой, летящ от стръмен връх…
Пресъхна моята уста, пресекна живият ми дъх,
      в несвяст целунах те тогаз,
      о, сине мой, на добър час!

Дано те грабнат, чужди край, на ада черните води,
ти вземаш нашите чеда и хвърляш ни във огън ти!
      През сълзи бедният ни глас
      едва шепти: „На добър час!”

2. Синът
Вей северният вятър, вей, фучи във моето лице,
подобно пеперуда в миг отнася ме, като перце,
       потъвам, суша не личи.
       Ще дойда, майко, не плачи!

Стихии стенат по света, вълни се вдигат и гърмят,
земята ли се разтопи? Като вода е моят път,
       вълна ме грабва и бучи.
       Ще дойда, майко, не плачи!

Завръщането ще даде най-радостните сладки дни,
а черната раздяла - тя изпълва ни с горчивини!
       Изчезвам, твоят глас мълчи.
       Ще дойда, майко, не плачи!

Мъгла тежи навред… Мъгла душата скръбна угнети,
десница свята ми подай и благослов отдай ми ти,
       да ме не срещат зли очи!
       Ще дойда, майко, не плачи!