МИСЛИ И АФОРИЗМИ

Иля Маслов

превод: Георги Ангелов

Мислите са подобни на семената на тревите: създадени веднъж от разума, нищожно малък в сравнение със света наоколо, по волята на вятъра на Съдбата те могат да се разлетят на огромни пространства, и да порастат там, когато няма да е останала и следа от разума, който ги е породил.

* * *

Общество, на което не са нужни философи, е обречено.

* * *

За “всеобщо равенство” говорят повече от всичко не най-добрите и не най-лошите, а средните хора от тълпата: илюзията за “равенство” им позволява да не презират себе си нито когато осъзнават своето нищожество пред най-добрите, нито когато се търкулнат надолу до състоянието на най-лошите.

* * *

Религията е инструмент на Властта, а Властта – инструмент за Обединение.

* * *

Само презрението към смъртта и болката позволява да се наслаждаваме на Живота в цялата му пълнота.

* * *

В обществото е прието да се надсмиват над тези, които не скриват своите недостатъци. Така уродливият глупец се смее, виждайки себе си в огледалото, ако са му казали, че огледалото е криво.

* * *

Интелектуалните и образовани хора, мирно живеещи в израждащото се общество, са нищожни. Ако човекът от тълпата просто следва хода на събитията или своя животински инстинкт, то те не само със собствените си ръце създават такова общество, но и ревниво го ограждат от всеки опит за поправяне.

* * *

Този, който е лишен от Личност, всепозволеността води към пресищане, пресищането – към извращения, а извращенията – към гибел.

* * *

Глупакът се стреми да притежава Всичко, мъдрецът – Необходимото.

* * *

Говорейки за величието на расата, трябва да подразбираме величието на най-добрите й синове. Стадото навсякъде е еднакво – то може да помни за правата, които дава кръвта, но не иска да чува за нейните задължения.

* * *

Решението на въпросите на Честта не трябва да се оставят за после.

* * *

Всяка революция се прекратява, когато нейните творци започнат да се нагаждат към предишния морал.

* * *

Поборниците за “свобода, равенство и братство” заставят целия свят да приеме тяхната гледна точка за това, че никой няма право да заставя другия да приема неговата гледна точка.

* * *

В името на Човека са загинали, били са ограбвани, унижавани, поробвани много повече хора, отколкото в името на всяка, даже най – “кървавата”, античовешка идея.

* * *

Да се вярва в това, че техническият прогрес означава еволюционно усъвършенстване на човека, е същото като да се вярва в способността на дресираната маймуна, обучена да използва специален компютър, изведнъж да стане човек.

* * *

Според мен, егоцентриците, считащи себе си за богове, заслужават изолация от обществото в много по-голяма степен от тези, които считат себе си само Наполеон.

* * *

Само слабият не е способен да пощади победения. Само глупакът щади всички и винаги.

* * *

Само страхливият отлага справедливото отмъщение за в бъдеще.

* * *

Всеки, който днес пожелае да се преразпределят ресурсите на човешката цивилизация в полза на здравите и разумните, ще бъде отхвърлен от обществото като враг. Това показва какво малцинство са днес здравите и разумните.

* * *

Човекът е паднал в този миг, когато проклятието на древните езичници “Да умреш в постелята си от старост!”, е станало мечта на мнозинството.

* * *

Във време на велики промени съдбата на човека в крайна сметка се решава не от неговите лични качества, а от това на чия страна е застанал.

* * *

Робът мечтае не за свобода, а за това да няма господар.

* * *

Няма по-жесток господар от добралия се до властта роб. Няма по-жалък роб от заповядващия в едно робско общество.

* * *

Бог или Идеята умира едва с последните си последователи.

* * *

Геният винаги е индивидуален. Сивата маса винаги е еднородна.

* * *

Кога ще дойдат в този свят храбрите и сурови варвари, способни да съкрушат илюзорното господство на дипломираните умници?

* * *

Ти презираш Воина, който поради вечната борба не е натрупал богатство, не е построил дом и не е създал семейство? Но нима не неговата сабя пази всичко, което имаш?

* * *

Мъжа го влече Тайната, а Жената – Силата. Ето защо те се търсят един друг.

* * *

В принципите няма полумерки и допълнителни условия.

* * *

Любовта винаги е свързана с неприязън към противоположностите на обекта на любовта.

* * *

Всяко разделение или обединение на хората е метафизично.

* * *

Истинското могъщество не се нуждае от външен антураж. Истинската Свобода разрушава каноните.

* * *

Човек прекалено често подменя качеството с количество.

* * *

Съвременният европеец подсъзнателно се срамува от своето тяло. По-уместно за него би било съзнателно да се срамува от своето интелектуално ниво.

* * *

Езичеството – това е окултен национализъм.

* * *

Да намериш своето място в света може само самостоятелно.

* * *

Как треперят за своя живот тези, на които той не представлява ни най-малка ценност!

* * *

Победителят винаги е прав, т.е. победеният в една или друга степен повече не съществува, а как може да бъде прав несъществуващият?

* * *

Помни, че гибелта на всеки враг е миг, а Борбата е Вечна.

* * *

Природата наказва своите непочтителни деца със собствените им ръце.

* * *

Националистът предявява към нацията си къде по-твърди изисквания, отколкото към инородците.

* * *

Това, което човекът от тълпата не може да разбере, той или осмива, или ненавижда, или обожествява.

* * *

Най-добрите си поставят високи цели и умират по Пътя за тяхното достигане. Нищожествата си поставят ниски цели и живеят за тяхното реализиране.

* * *

Хуманистите, интернационалистите и либералите от всички разцветки се стремят да унищожат всичко, което е свързано с имперската етика. Може би, и раковите клетки така погубват организма, в който съществуват, в името на равноправието на всички клетки…

* * *

Езичниците от каменния век са били по-мъдри от нас в своето религиозно чувство. Те вярвали , че безсмъртни са само душите на великите вождове и шаманите, а ние считаме за добродетел слабостта, смирението и духовната нищета.

* * *

Субкултурата е гробница за идеите.

* * *

Врагът е най-опасен тогава, когато пристига незабелязано.

* * *

В своите русофобски пасквили Западът винаги е приписвал на Русия своите най-срамни черти. Потъналите в мръсотия католици наричали нашите предци, редовно ходещи на баня, “мръсни славяни” – такава е цената на западното “превъзходство”.

* * *

Този, който отрича принципа “всекиму – своето”, оправдава крадците и мошениците.

* * *

Искаме това или не, но Русия в очите на “световната цивилизация” е олицетворение на Злото.

* * *

Там, където завършва увереността, започва мъжеството.

* * *

Бяла Европа е започнала на територията на Русия. Тук тя и ще завърши. Или ще се възроди.

* * *

Да се пожертват завоеванията на предците заради оцеляването е същото като да избягаш от къщи, когато в дома ти са нахлули грабители.

* * *

Вместо да изучава законите на Природата, човек често изобретява свои закони, като че ли описващи “действителността”, и ги “изучава”, без да се грижи за това дали съответстват на реалното положение на нещата.

* * *

Да бъдеш роб и да бъдеш Герой е еднакво опасно. Но животът на Героя зависи само от него самия, а този на роба – от прищявката на господаря му.

* * *

Ненавистта към Живота, към Света, към Природата, безсмисленото разрушение в името на нещо Външно, Смъртта заради Смъртта и Страхът заради Страха в много по-голяма степен разрушават своя носител, отколкото това, към което са насочени.

* * *

По-просто е да се ненавижда и да се разрушава, отколкото да се изучава и променя.

* * *

Колко завладяващо е да се бориш на края на бездната!

* * *

За профана смъртта е божество или състояние, а за мистика – миг.

* * *

За религиозното съзнание еретикът винаги е по-ненавистен от друговереца. Последния се стремят да обърнат, а първия – да унищожат.

* * *

Мистикът пази своите символи в тайна. Профанът в желанието си да се представи за мистик, ги излага на показ.

* * *

Използващият заблудите и недостатъците на тълпата за свои интереси рискува да започне да действа според интересите на тълпата.

* * *

Да се забрани да се ненавижда и да се обича, да се възхищава и да се презира – значи хилядократно да се усилват тези чувства.

* * *

Руснаците се израждат. Обнадеждава само това, че техните врагове се израждат още по-бързо.

* * *

Благородството – това е да мислиш добро, да говориш добре и да постъпваш добре. Този, който пита другите какво означава “добро” е лишен от благородство.

* * *

Магията е винаги въстание. Религията е винаги поклонение.

* * *

Кое е по-страшно от смъртта? Спирането по Пътя.

* * *

Този, който не изменя сам, не прощава чуждите измени.

* * *

Половата разпуснатост е сурогат на любовта, лишен от смисъл и не даряващ радост.

* * *

Ако жената не награждава със своята любов не само най-добрия, тя по нищо не се различава от проститутката.

* * *

Обичащите се един за друг са подобни на Небе и Земя.

* * *

Недоверието и измамата еднакво убиват любовта.

* * *

Непълноценността се проявява не в отклоненията и не в слабостите, а в нежеланието те да бъдат преодолени.

* * *

В очите на плебея най-висшето мъжество е умението да се приспособиш към всяка ситуация. В очите на аристократа – е умението да измениш всяка ситуация в съответствие с твоето желание.

* * *

Преди да започнеш да критикуваш, помисли какво можеш да предложиш в замяна.