СТИХОТВОРЕНИЕ

Лаури Вийта

превод от руски: Георги Ангелов

В тъмнината, измъчена от бездната,
сиянието си на бисера отдаде
мида - и умря.
А той стана брошка безполезна.