Вилхелм Екелунд

Вилхелм Екелунд (Otto Vilhelm Ekelund, 14.10. 1880 - 3.09. 1949) е шведски поет и прозаик. Живял в Германия и Дания. През 1921 г. се завръща в Швеция. Върху творчеството му оказват влияние Ницше и Хьолдерлин, както и античната поезия. Идеализацията на античността, към която e склонен Екелунд, определя формата на стиховете му, която е близка до античната метрика. Поетични сборници: «Пролетен бриз» (1900), «Видове» (1901), «Елегии» (1903), «Морските звезди» (1906). Издава и няколко книги с афоризми и есета и събрани преводи от древногръцката лирика «Гръцки букет» (1906).


Публикации:


Поезия:

БОЛКАТА НЯМА ДА УТИХНЕ…/ превод от руски: Георги Ангелов/ брой 42 юли 2012