Николай Сомин

Николай Владимирович Сомин е роден през 1947 г. Завършил е МИИТ (сега Московския държавен университет по пътни съобщения) - специалност «приложна математика», к.ф.-м.н., водещ научен сътрудник в Института по проблемите на информатиката към РАН. Завършил е през 1998 г. Православния Свято-Тихоновски богословски институт, бакалавър по теология.


Публикации:


Публицистика:

ПРАВОСЛАВНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ КАТО БЪДЕЩЕ НА РУСИЯ. ТЕЗИСИ./ брой 42 юли 2012

В ПАМЕТ НА ГЕНАДИЙ ШИМАНОВ/ брой 53 юли 2013