ПЪТЕШЕСТВИЕ НА ДУШАТА

Сигитас Гяда

превод: Марко Марков

ПЪТЕШЕСТВИЕ НА ДУШАТА

всяка
пролет
моята
душа
се облича
и си
тръгва

колко
пъти
аз
се опитвах
да я
разпитам

не знае
къде
отива
не знае


СЪН: ЕСЕН В ПАЛАНГА

Ти
плуваше
по
гибелна
синя
вода
а
аз
не посмях
да ти протегна
ръката
си.


ВЪЗВРЪЩЕНЦИТЕ

ужасни са
литовците
ре-
емигранти
от
полюса
с големи
черни
усти
изядоха
куче
после
дотъркаляха
нажежените
камъни
свариха
в кладенеца
ежа
и заспаха
в къщата
под прозорците
избити
след
войната.