Ян Бото

Ян Бото (Jan Botto, 27.01 1829, Вишни-Скалник - 28.04. 1881, Банска Бистрица) е словашки поет. Представител на школата на Людовит Щур. Пише стихове още като ученик в гимназията. Завършва инженерство и живее в Банска Бистрица. Автор на поеми, балади на фолклорни и исторически сюжети, в които се разкрива национално-освободителната борба на словашкия народ. В творчеството си използва народните словашки песни. Най-значителното му произведение е поемата „Смъртта на Яношик” (1862) - лирико-епична поема в 9 песни. Събраните му съчинения са издадени в „Чешско-словашка библиотека” (Knigovna chesko-slovenska, Прага, 1880).


Публикации:


Поезия:

ИЗ „СМЪРТТА НА ЯНОШИК”/ превод: Пенчо Симов/ брой 42 юли 2012