Катя Стоилова

Катя Стоилова е родена на 25 май 1971 г. в гр. Пловдив. Има висше магистърско образование – филология и история. Завършила е и магистратура по психология. Ръководи интегрирането на децата с увреждания за Пловдивска област. Автор е на стихосбирките: “Живот на екс” /1995/, “Врели – прекипели” /1999/, “Страстната седмица” /2003/, “Василиеви молитви” /2012/, “Очертаване на кръг” /2013/, “В Пояса на Кайпер” /2019/. Член на Дружеството на писателите – Пловдив.


Публикации:


Поезия:

СИЛА/ брой 1 септември 2008

РЕКВИЕМ ЗА ПЛОВДИВ / брой 2 октомври 2008

МЪЖКО МОМИЧЕ/ брой 12 септември 2009

ВСЕЛЕНА/ брой 31 юли 2011

ПРИГОТВЯНЕ ЗА ПЪТ/ брой 41 юни 2012

ПОЗИТИВНО СТИХОТВОРЕНИЕ/ брой 43 септември 2012

КОГАТО СЕ ПРЕДАМ/ брой 45 ноември 2012

СУЛАМИТ/ брой 55 октомври 2013


Проза:

ДВАНАДЕСЕТ МОЛИТВИ ЗА ДЕЦАТА МИ / брой 1 септември 2008

ВАСИЛИЕВИ МОЛИТВИ/ брой 31 юли 2011

ЗА НЯМАНЕТО И ИМАНЕТО/ брой 32 септември 2011

ОБРЕЙКО И СИМЕОН/ брой 41 юни 2012