Стефан Моллов

Стефан Колев Моллов е роден на 5.09.1939 г. в село Коиловци, Плевенска област. Бил е председател на Дружеството на писателите – гр. Плевен. Член на СБП. Автор на “Бягство от рая” – хумористична проза; “Вечерен празник” – поезия; “Един мъж в женския затвор” /„Каратпринт”, Плевен, 1999 г./ художествен документален роман; “Трохи за тълпата” /ИК “Христо Ботев”, 2000/, поезия; “Жената и Исус Христос” – християнска публицистика; “Усмивки в сълзите ми” – поезия; “Духовен споменик за Божия църква 1919 – 1990″; “Утринни дарове” (2009), проза. Умира на 21 март 2021 г.


Публикации:


Поезия:

ЧОВЕКЪТ/ брой 6 февруари 2009

ТРОХИ ЗА ТЪЛПАТА/ брой 8 април 2009

САМОПРОКЛЯТИЕ/ брой 9 май 2009


Публицистика:

ПЛЕВЕНСКОТО ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ – НА 30 ГОДИНИ/ брой 5 януари 2009


За Стефан Моллов:

ПО-БЛИЗО ДО ИЗПОВЕД/ автор: Стере Буковалу/ брой 14 ноември 2009


АЛБУМ