Даниела Радева

Даниела Радева е родена на 14. 07. 1964 г. в гр. Карнобат. Завършила е ПИ „Христо Ботев” за детски и начални учители гр. Бургас и ШУ „Еп. Константин Преславски”, специалност начална училищна педагогика. Пише стихове. Публикувала е във  в. „Карнобатски глас”. Нейни стихове са включени в антологиите „Поетични силуети” (2002) и „Сияйни пътешествия” (2008). Издала е и стихосбирката „Песента на чана” (2000).


Публикации:


Поезия:

ПОРИВ/ брой 41 юни 2012

СЪЩНОСТ/ брой 42 юли 2012

ПАЛАТКА - НАМЕСТО ПОКРИВ…/ брой 44 октомври 2012

ДЕТЕ, ЗЕМЯТА СЕ РАЗТВАРЯ…/ брой 50 април 2013