Армен Меружанян

Армен Левонович Меружанян, преводач, есеист, поет, журналист, издател, популяризатор на арменската култура, е роден на 4.03.1954 г. в Армения. Завършва факултета по руска филология в Ереванския държавен университет (1976). Работил е като консултант в Съюза на писателите на Армения (1982-1994), занимавал се е с популяризация на арменската литература в републиките на СССР и зад граница. Автор на преводи на руски език на средновековна и съвременна арменска литература. Автор на камерни песни (стихове и музика). От 1994 г. живее в Санкт Петербург и ръководи арменския вестник «Аватамк»; създал книжната поредица «Библиотека на вестник на “Аватамк”» (1997), в която излизат над 50 издания. Член на Съюза на писателите на СССР. Член на Съюза на писателите на Армения, Съюза на журналистите на Армения, Съюза на художниците на Русия. Съучредител и първи главен редактор на в. «Художник Санкт-Петербурга» (1999). Автор на книги, посветени на историята на Арменската църква и арменската култура, сред които «Армения в историческите картини, предания и легенди» (2008), «Историческите паметници на вероучението на Арменската църква през XII век» (2009) и др. Награден със знак «Сребърна лястовица», знак «Сърцето на Данко» за възраждане на духовността в Русия, медал «Уилям Сароян» на Министерството на диаспората на РА за принос в съхраняването на арменското културно наследство в условията на диаспората.


Публикации:


Публицистика:

САЯТ-НОВА/ брой 41 юни 2012