Никола Куртев

Никола Куртев е роден на 25.01.1947 г. в с. Валя Пержей, Република Молдова. Завършил е руска филология в Тирасполския педагогически институт “Тарас Г. Шевченко”, а много по-късно и докторантура в Института за български език при Българската академия на науките. Доктор по филология. Бил е учител, оглавявал е просветни структури в Тараклия и района, заемал е длъжността заместник-ректор на Тараклийския държавен университет. Автор и съавтор на няколко книги: “Валя Пержей” /Кишинев, издателство “Родно слово”, 1998/, “Незабравими срещи. Буджашко всекидневие” /2004, издателство “Дар”, Велико Търново/, “Да намериш разковничето” /1998, Ямбол/, “Смехът на дявола” – из живота на бесарабските българи /2000, Сливен/, “На този ден в Бесарабия” – исторически календар /2007, издателска къща “Жажда”, Сливен/. През 2003 г. е награден с медал за принос в развитието на българската литература и култура зад граница от Съюза на независимите български писатели и е приет за негов член. През 2007 г. Държавната агенция за българите в чужбина, София, го награждава с медал “Паисий Хилендарски” – за принос в науката, културата и образованието сред сънародниците зад граница. През последните две години /2007, 2008/ отново е кмет на родното село Валя Пержей.


Публикации:


Проза:

САЛЮТ ЗА СМЕЛИЯ ЗАЕК/ брой 5 януари 2009

Из “СМЕХЪТ НА ДЯВОЛА”/ в съавторство с Анна Малешкова/ брой 6 февруари 2009


АЛБУМ