ВЕЧЕР

Фьодор Тютчев

превод: Димитър Горсов

ВЕЧЕР

Как тихо пада в долината
далечният камбанен звън
като че жеравното ято
там ляга и потъва в сън.

Като море край нас разлива
омаята си този ден
и сенки бързи, мълчаливи
изпълват здрача притаен.

краят на 1825 или 1826 г.

—————————–

ПРОЛЕТНА БУРЯ

Обичам с пролетни ехтежи,
когато май навън цъфти,
и буря свода пак замрежи,
и гръм в щастлив безкрай лети.

Там тътен тътена догоня,
поръсва дъжд и в облак прах
сребристи бисери се ронят,
и слънцето блести по тях.

И пак кипящ поток лудува,
и птича глъч кънти в леса…
Пригласят вихрите бушуващи
с див рев на тия чудеса…

Ще кажеш: Хера разгневена
орела Зевсов храни пак
и се разплисква из вселената
гръмокипящият кърчаг.

есента на 1828-1854

—————————–

ВИДЕНИЕ

Настъпва в мрака час на дебнещо мълчание…
Тогава посред зрими чудеса
се люшка колесницата на Мирозданието
в олтара на самите небеса.

Нощта сгъстява хаоса си в черните води,
като Атлас, злост дави сушата…
И само Музата, в съня божествен вслушана,
долавя ек от бъдещи беди.

1829

—————————–

ПЛАДНЕ

Лениво пладнето сивее,
лениво люшка се вълна.
И облак, лек и ненадеен,
се стапя в знойна висина.

Денят в омарата гори,
и леност всеки кът обзема.
В хлад пещерен и Пан дори
сред кротките си нимфи дреме.

краят на 1820-те г.

—————————–

ФОНТАН

Виж как фонтанът като жив
на струи бляскави извива.
И как пламти и се разлива
под слънцето сред дим игрив.
Към свода стрелнал своя лъч,
той стига висина заветна
и като пепел огнецветна
се срива долу в шум и глъч.

На смъртни мисли водоскок,
на мисли тъй неизразими,
по чий закон недостижимо
се рееш в полета висок?
Все към небе си устремен…
Но длан незрима и съдбовна
те скършва горе и отново
те връща тих и примирен.

1836

—————————–

ПРОЛЕТ

И както да тече съдбата,
лъжата както да гнети
и бръчки да браздят челата,
сърцето в рани да пламти;
в каквито строги изпитания
да сте изпаднали в света -
ще отлетят като дихание
при срещата ви с пролетта.

Но все пак пролетта не знае
за вас и вашите тегла.
С безсмъртен поглед тя сияе
расте с треви, шуми с крила..
На свой закон покорна, слита
в час ненадейно свят за вас,
блаженно-щедра и честита,
тъй както всички божества.

С цветя закичва тя полята
като за пръв път на света;
за друга пролет на земята
не иска и да знае тя.
На руйни облаци в ефира
прелитат белите ята,
но сред разкошът им не дири
следа от друга пролет тя.

За миналото тук ни розата
скърби, ни славей пя нощес,
нито сълзи от жалост този
сияен изгрев рони днес.
От страх пред края неизбежен
не трепват свежите листа.
Животът им - общ и безбрежен -
бушува в хлад и красота.

Ти, жертва на стремеж измамен,
заблудите си отстрани
отдай възторг и радост само
на животворните вълни.
Ела, и с прилива ефирен
страдалчески дух извисил,
живот божествено-всемирен,
макар за миг, в света вкуси!

1838

—————————–

ДЕН И НОЩ

Над този свят на духове,
над бездната неназована,
тежи покривка златоткана -
дар от безсмъртни богове…

Денят е този мил покров -
блестящ, и чист, и хлебороден;
цяр за душите непригодни
в живота труден и суров….

Но той помръква - пада нощ…
И тя с могъщите си сили
сиянията лекокрили
разкъсва с безогледна мощ…

И бездната пак в звезден прах,
сред пустота необозрима,
виси над нас неутешима.
И дивата нощ всява страх.

1839

—————————–

***

Как среднощ, пред късно лято,
в свода пак звезди редеят,
как под сумрака им златен
дремещите ниви зреят;

и как тежко над земята
те се свеждат в тишина,
с прибледняла под луната
зрееща жълтевина…

23 юли 1849

—————————–

ПОЕЗИЯ

Сред гръмове и огнен ад,
над тоя врящ от страсти свят,
над буйни свади и раздори
се спуска от небето тя…

Искри с лазурна красота
над синовете земни взорът й…
И сред море от страсти зли
елейна благодат струи.

края на 1840-те - не по-късно от 1850

—————————–

***

Възправи се в безкрая свята нощ.
Деня и блясъка приветен
надипли като плащ и с дива мощ
отново бездната наметна.

И зримият свят мигом се стопи.
И пак сиротно безотраден
човекът гол и немощен стои
смирен пред пропастта грамадна.

И сам, и изоставен - без покой,
с опразнен ум и с мисли залинели
в душата си, като сред пустош той,
се лута без опора и предели…

И там, като сред сън забравен пак
долавя нещо свидно, нещо живо,
и в тайнство му, като в чужди мрак,
наследството си родово открива.

1848 - март 1850

—————————–

***

Нощно море, ти така си красиво!
Тук - лъчезарно, а там - цяло в мрак.
Сякаш сред лунния блясък си живо -
тичаш и чезнеш, и трепкаш тук пак.

Из безпределни и волни простори
тътне мощта ти, кипи и гърми…
В блясък пространен, и в път неуморен,
екнеш и тънеш в бездънни тъми.

С люшкане бясно, с луд танц на вълните
в празник ли нечий участваш сега?
Святкат и мигат над тебе звездите,
вие прибоят и блъска брега.

В ярката сила на твойте сияния
като в неясен сън дъх съм стаил…
О, с колко нежност в това обаяние
душата си жадна аз бих потопил.

януари 1865


ВЕЧЕР

Как тихо веет над долиной
Далекий колокольный звон -
Как шорох стаи журавлиной,
И в шуме листьев замер он…
Как море вешнее в разливе,
Светлея, не колыхнет день -
И торопливей, молчаливей
Ложится по долине тень!…

<конец 1825 г. или 1826 г.>

—————————–

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые!
Вот дождик брызнул, пыль летит…
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит…

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный -
Все вторит весело громам…

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила!

<Осень 1828-1854>

—————————–

ВИДЕНИЕ

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,
?И в оный час явлений и чудес
?Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес!

Тогда густеет ночь, как хаос на водах,
?Беспамятство, как Атлас, давит сушу;
?Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат Боги снах!

<1829>

—————————–

ПОЛДЕНЬ

Лениво дышит полдень мглистый;
Лениво катится река;
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.

И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет;
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф покойно дремлет.

конец 1820-х гг.

—————————–

ФОНТАН

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной -
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.

О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.

1836

—————————–

ВЕСНА

Как ни гнетёт рука судьбины,
Как ни томит людей обман,
Как ни браздят чело морщины
И сердце как ни полно ран,
Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены, -
Что устоит перед дыханьем
И первой встречею весны!

Весна… Она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле;
Бессмертьем взор её сияет,
И ни морщины на челе.
Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к вам,
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подобает божествам.

Цветами сыплет над землёю,
Свежа, как первая весна;
Была ль другая перед нею -
О том не ведает она;
По небу много облак бродит,
Но эти облака ея,
Она ни следу не находит
Отцветших вёсен бытия.

Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поёт,
Благоухающие слёзы
Не о былом Аврора льёт, -
И страх кончины неизбежной
Не свеет с древа ни листа:
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.

Игра и жертва жизни частной!
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!
Приди, струёй его эфирной
Омой страдальческую грудь -
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

1838

—————————–

ДЕНЬ И НОЧЬ

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканный
Высокой волею богов.
День - сей блистательный покров
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!

Но меркнет день - настала ночь;
Пришла - и с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь…
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами -
Вот отчего нам ночь страшна!

<1839>

—————————–

***

Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачном их светом
Нивы дремлющие зреют…
Усыпительно-безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убеленные луной…

23 июля 1849

—————————–

ПОЭЗИЯ

Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с Небес слетает к нам -
Небесная к Земным Сынам,
С лазурной ясностью во взоре -
И на бунтующее Море
Льёт примирительный елей.

Конец 1840-х - не позднее 1850 г.

—————————–

***

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,
Как золотой покров, она свила,
Покров, накинутый над бездной.
И, как виденье, внешний мир ушел…
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен и гол,
Лицом к лицу пред пропастию темной.

На самого себя покинут он -
Упразднен ум, и мысль осиротела -
В душе своей, как в бездне, погружен,
И нет извне опоры, ни предела…
И чудится давно минувшим сном
Ему теперь всё светлое, живое…
И в чуждом, неразгаданном ночном
Он узнает наследье родовое.

Между 1848 и мартом 1850

—————————–

***

Как хорошо ты, о море ночное, -
Здесь лучезарно, там сизо-темно…
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно…

На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движенье, грохот и гром…
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдье ночном!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты.

В этом волнении, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я потерян стою -
О, как охотно бы в их обаянье
Всю потопил бы я душу свою…

Январь 1865