Марина Радева

Марина Радева е родена на 28.06.1936 г. в село Огнен, Бургаска област, в семейство на земеделци. Завършила е Институт за учители в Бургас. В продължение на 30 години е работила като преподавател по български език и литература и френски език в Карнобат. Учителската й кариера е белязана от много успехи. Публикувала е в литературната периодика и в издания, посветени на образованието. Ограмотила е поколения карнобатлии и е направила съпричастни към литературата стотици ученици. Над 20 нейни възпитаници са станали преподаватели по литература. Като базов учител е оказала съдействие на много млади колеги. Участвала е в конференции на национално ниво по проблемите на образованието. Представяла е гостуващи поети и писатели пред четящата публика в Карнобат. Автор е на стихосбирката „Освободени думи”, както и на редица отзиви и рецензии, издаващи силен интерес към сравнителното литературознание. Земният й път приключва на 13.03. 2012 г.


Публикации:


Поезия:

ЕСКИЗИ ОТ ДЕТСТВОТО/ брой 41 юни 2012

СКЪРБЯ ЗА ТЯХ/ брой 46 декември 2012